Opłata za wyżywienie-maj 2021

Opłata za m-c maj 2021 – kwota: 80,00 zł.

Płatne do:  10 maja 2021 na konto szkoły:

PKO BP 52 1020 4913 0000 9502 0117 6759

W przypadku niezapłacenia w terminie, uczeń nie będzie korzystał z obiadów.

Bardzo proszę o przestrzeganie daty wpłaty podanej wyżej.

W razie choroby dziecka zgłosić w pierwszym dniu nieobecności dzwoniąc pod numer tel. 15 842 11 32 do godz. 800

Aktualności