Opłata za wyżywienie

Informujemy, że opłata za obiady w październiku 2022 roku wynosi 120,00 zł

Odpłatność należy wpłacić do dnia 10.10.2022 r.

Nr konta do wpłat: 52 1020 4913 0000 9502 0117 6759

Jako wpłacający na ww. konto musi być ten rodzic, który wypełnił deklarację , w tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko dziecka, klasę oraz miesiąc, za który uiszczana jest opłata.

W przypadku niezapłacenia w terminie, uczeń nie będzie korzystał z obiadów

 

Aktualności