Opłata za wyżywienie

Informujemy, że opłata za obiady w kwietniu 2024 roku wynosi 120,00 zł

Odpłatność należy wpłacić do dnia 10.04.2024 r.

Nr konta do wpłat: 52 1020 4913 0000 9502 0117 6759

Jako wpłacający na ww. konto musi być ten rodzic, który wypełnił deklarację , w tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko dziecka, klasę oraz miesiąc, za który uiszczana jest opłata.

W przypadku niezapłacenia w terminie, uczeń nie będzie korzystał z obiadów.

Przypominamy, że nieobecność dziecka na obiadach szkolnych należy zgłaszać w danym dniu do godziny 8.00 rano, telefonicznie bądź mailowo na adres intendent.psp1@stalowawola.pl

Aktualności