Program autorski “Śpiewaj i tańcz” – klasy artystyczne

Program autorski „Śpiewaj i tańcz” to długofalowa inicjatywa szkoły rozwijająca aktywność ruchową uczniów z klas I – III w formie zajęć tanecznych. Zajęcia odbywają się na salach baletowych Miejskiego Domu Kultury, z którym szkoła bezpośrednio sąsiaduje i nawiązuje współpracę od wielu lat. Nabyte umiejętności taneczne uczniowie cyklicznie prezentują szerokiej publiczności na deskach MDK oraz podczas uroczystości szkolnych. Zajęcia taneczne wpisane są w cotygodniowy plan zajęć uczniów.

 

MENU