Biblioteka

HARMONOGRAM I ZASADY FUNKCJONOWANIA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

Biblioteka dostępna jest dla uczniów codziennie, zgodnie z zamieszczonym poniżej harmonogramem.

Dzień tygodnia

Klasy I- III

Klasy IV- VIII

poniedziałek

7.10 – 11.00

11.00 – 13.00

wtorek

9. 00 – 10.40

10.40 – 12.40

środa

7.10 –  11.00

11.00 – 13.00

czwartek

7.45 – 11.00

11.00 – 13.00

piątek

7.10 – 11.00

11.00 – 13.00

 

Biblioteka szkolna jest miejscem…

„które bardzo szanuję i lubię w niej spędzać czas, czytając książki…”,

„jest miejscem, w którym panuje miła i przyjemna atmosfera, gdzie można czytać książki lub usiąść przy stoliku i porozmawiać…”,

„to miejsce, w którym czuję się bezpiecznie i spokojnie, lubię tu być, szczególnie podczas przerw, z dala od tego hałasu…”

– to tylko niektóre wypowiedzi uczniów przedstawione na tegorocznym konkursie zorganizowanym przez  bibliotekę szkolną z okazji Międzynarodowego Dnia Bibliotek Szkolnych (22.10.2007 r.)

      Prawdziwość tych opinii potwierdzana jest codziennie przez bardzo dużą liczbę uczniów odwiedzających bibliotekę szkolną. Uczniowie przychodzą tu nie tylko po to, by wypożyczyć czy zwrócić książkę, ale również po to by przygotować się do lekcji, poszukać potrzebne informacje i materiały, poczytać „na miejscu”, by porozmawiać lub po prostu spędzić przerwę w ciszy i spokoju.

Księgozbiór szkolny liczy 13 254 woluminów.

Podstawowymi celami edukacyjnymi biblioteki są m.in.:

  • Rozwijanie zainteresowań, potrzeb i nawyków czytelniczych uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnych uzdolnień.
  • Przygotowanie do samodzielnego poszukiwania, wyboru i wykorzystywania informacji.
  • Kształtowanie kultury czytelniczej, rozpowszechnianie czytelnictwa w szkole.
  • Przygotowanie do świadomego i odpowiedzialnego korzystania ze środków masowej komunikacji.

Cele i zadania biblioteki realizowanie się przez różne programy i przedsięwzięcia zawarte w planie pracy do udziału w których serdecznie zapraszam, zarówno uczniów jak i nauczycieli.

Jednym z tych przedsięwzięć jest założenie i prowadzenie przez p. Marzenę Janusz przy udziale nauczyciela bibliotekarza, Szkolnego Klubu Podróżniczo – Przygodowego Miłośnika Książki – Recenzenta. Siedzibą Klubu jest biblioteka szkolna, w której odbywają się cotygodniowe spotkania członków i sympatyków Klubu.

Dla ucznia/rodzica