Gabinet pielęgniarki

Pielęgniarka dyplomowana Katarzyna Churzępa.

Gabinet czynny:

  • wtorek 7:00 – 14:35
  • środa 7:00 – 14:35

Zadania pielęgniarki szkolnej:

  • wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych uczniów, badań bilansowych,
  • udzielanie pomocy przedlekarskiej – pierwsza pomoc,
  • profilaktyka fluorkowa zębów uczniów klas I – VI,
  • przeprowadzenie (kwalifikacja) szczepień ochronnych,
  • dbanie o higienę osobistą uczniów – kontrole czystości, pogadanki.

Dla ucznia/rodzica