Dokumenty szkoły

Statut PSP 1 w Stalowej Woli

Klauzula informacyjna RODO-nauczanie zdalne

Klazula informacyjna dla rodziców i opiekunów prawnych uczniów

Klauzula informacyjna monitoring wizyjny

Szkolny program wychowawczo profilaktyczny

 

Nasza szkoła