Logopeda szkolny

Zadania logopedy szkolnego:

  1. Przeprowadzanie logopedycznych badań przesiewowych wraz z początkiem nowego roku szkolnego w celu oceny stanu mowy uczniów.
  2. Diagnozowanie logopedyczne, w tym zalecanie dodatkowych badań specjalistycznych.
  3. Prowadzenie zajęć logopedycznych indywidualnych oraz grupowych.
  4. Prowadzenie porad i konsultacji dla uczniów i ich rodziców w zakresie rozwijania kompetencji językowej oraz kompetencji komunikacyjnej, przekazywanie zaleceń do pracy w domu.
  5. Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń językowych i komunikacyjnych.
  6. Współpraca z nauczycielami, wychowawcami oraz innymi specjalistami w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

mgr Aneta Piekoś-Luboch
Logopeda szkolny

Dla ucznia/rodzica