Click by Click

„Click by Click – nauka języka angielskiego z wykorzystaniem narzędzi TIK”

Click by Click to zajęcia z języka angielskiego dla klas III, które odbywają się z wykorzystaniem dostępnych w szkole multimediów. Wszystkie aplikacje, platformy edukacyjne...