Drodzy Rodzice

Szanowni Rodzice

Przed Państwem ważna decyzja  dotycząca wyboru szkoły dla Waszego Dziecka.

Osiągnięcie przez dziecko gotowości szkolnej to bardzo ważny etap w jego rozwoju psychofizycznym, w którym najpełniej zaznacza się ciekawość otaczającym światem. To czas, w którym dziecko zdobywa kluczowe umiejętności, niezbędne w kolejnych etapach edukacyjnej podróży. Uczy się funkcjonowania w grupie; budowania pozytywnych relacji z rówieśnikami; dojrzewa pod względem emocjonalnym i społecznym.

Rozumiemy, że od tych pierwszych doświadczeń szkolnych dziecka wiele zależy. Pragniemy zatem zapewnić Naszym Uczniom jak najlepsze warunki do nauki i samorealizacji. Dążymy do tego, by zdobywanie wiedzy kojarzyło się dziecku z radosnym odkrywaniem świata, a opanowanie nowych umiejętności było źródłem satysfakcji z dobrze wykonanego zadania.

Wiele uwagi poświęcamy na budowanie w szkole relacji opartych na życzliwości i empatii.

Pragniemy, by każde dziecko było ,,zaopiekowane’’ i czuło się w szkole bezpiecznie. Oferujemy naukę w zespołach do osiemnaściorga uczniów. W takich komfortowych warunkach nauka przebiega bez zakłóceń, a każdy z uczniów otrzymuje potrzebną mu uwagę nauczyciela.

Dbamy o wszechstronny rozwój dziecka, zwracając uwagę na indywidualne potrzeby, ale także na preferencje i talenty. Od wielu lat jako szkoła słyniemy z klas artystycznych: niegdyś chóralnych, dziś muzyczno – tanecznych. To duża zasługa wieloletniej współpracy z Miejskim Domem Kultury w Stalowej Woli, który jest zlokalizowany w pobliżu naszej szkoły.  Stworzyliśmy nauczycielski teatr „Belfer”, który od lat cieszy naszych uczniów i lokalną społeczność bajkowymi spektaklami.  Zapewniamy dzieciom naukę języka angielskiego  w oddziale przedszkolnym. W klasach I-III realizowane są innowacje pedagogiczne, gdzie w nauce języka angielskiego z powodzeniem używa się nowoczesnych technologii („Click by click” czy „Happy song”). Dodatkowo dla uczniów uzdolnionych językowo wprowadzamy innowację z języka niemieckiego „Niemiecki na wesoło”.

W klasach IV-VIII zgodnie z podstawą programową dzieci uczą się dwóch języków obcych: języka angielskiego i niemieckiego, z możliwością rozwijania kompetencji językowych w ramach bezpłatnych zajęć dodatkowych. Oferujemy naukę w nowoczesnej multimedialnej pracowni językowej oraz udział w projektach e-Twinning, gdzie dzieci mogą komunikować się w języku obcym ze swoimi rówieśnikami niemal z całego świata. Profesjonalnie tworzą gazetkę szkolną „Przybij Piątkę”.

Dysponujemy nowoczesnymi pracowniami przedmiotowymi; wyposażonymi w tablice multimedialne, nowoczesne narzędzia audio i kamery do oglądu eksponatów przyrodniczych  w  technologii 3d. W naszej ofercie edukacyjnej są też zajęcia z robotyki. Uczniowie tworzą  internetową telewizję Jedynki z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu z projektu „Laboratoria Przyszłości”.

Nad edukacją Dzieci czuwają Nauczyciele uczący z Pasją. Potwierdzają to sukcesy Naszych Uczniów w konkursach wiedzowych, sportowych i  artystycznych.

Zapewniamy wszechstronną pomoc psychologiczno – pedagogiczną pod opieką pedagoga, psychologa, logopedy i nauczycieli, zajęcia rewalidacyjne ze specjalistami. Od bieżącego roku funkcjonuje nowoczesna sala Integracji Sensorycznej.

W szkole działa dobrze wyposażona i przestronna świetlica. Uczniowie mogą korzystać z dwudaniowych obiadów przygotowywanych w szkole.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą szkoły: kliknij tutaj

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Stalowej Woli

Rekrutacja