Pedagog szkolny

Godziny pracy pedagoga szkolnego:

mgr Bartłomiej Wiatrzyk

 • Poniedziałek: 8.00 – 8.55, 9.40 – 10.45
 • Wtorek: 7.10 – 8.00, 9.40 – 12.00
 • Środa: 7.10 – 9.50
 • Czwartek: 11.30 – 12.30
 • Piątek: 9.50 – 12.00

W każdy pierwszy wtorek miesiąca – popołudniowy dyżur w ramach dnia otwartego.

Możliwość umówienia się na popołudniowe spotkanie w innym terminie!

Telefon: 15 842 11 32

Zadania pedagoga:

 1. Dokonywanie okresowej oceny sytuacji opiekuńczo – wychowawczej w szkole
 2. Dbanie o realizację obowiązku szkolnego przez uczniów
 3. Udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązanie przez nich trudności w wychowywaniu własnych dzieci
 4. Rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno – wychowawczego
 5. Opracowywanie wniosków dotyczących uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej
 6. Udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze
 7. Współpraca z organizacjami instytucjami pozaszkolnymi w zakresie pomocy dzieciom i ich rodzinom.
 8. Udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych
 9. Udzielania porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych
 10. Udzielanie porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach z rówieśnikami
 11. Przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży
 12. Organizowanie posiedzeń Zespołu Wychowawczego
 13. Dbanie o zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin posiadających szczególnie trudne warunki materialne
 14. Wnioskowanie o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do odpowiednich sądów dla nieletnich
 15. Organizacja i realizacja programów profilaktycznych w szkole.

Dla ucznia/rodzica