Pedagog szkolny

Pedagog szkolny
mgr Małgorzata Jarocka 

Godziny pracy (pokój numer 13)

Poniedziałek 09:00 – 14:00
Wtorek 09 :00-13:00
Środa 11:00 – 17:00
Czwartek 9:00 – 14:00
Piątek 9:00 – 13:00

W każdy pierwszy wtorek miesiąca – popołudniowy dyżur w ramach dnia otwartego.
Możliwość umówienia się na popołudniowe spotkanie w innym terminie!

Telefon: (15) 842-11-32

E-mail: pedagogpsp1@interia.pl

Zadania pedagoga:

 1. Dokonywanie okresowej oceny sytuacji opiekuńczo – wychowawczej w szkole
 2. Dbanie o realizację obowiązku szkolnego przez uczniów
 3. Udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązanie przez nich trudności w wychowywaniu własnych dzieci
 4. Rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno – wychowawczego
 5. Opracowywanie wniosków dotyczących uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej
 6. Udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze
 7. Współpraca z organizacjami instytucjami pozaszkolnymi w zakresie pomocy dzieciom i ich rodzinom.
 8. Udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych
 9. Udzielania porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych
 10. Udzielanie porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach z rówieśnikami
 11. Przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży
 12. Organizowanie posiedzeń Zespołu Wychowawczego
 13. Dbanie o zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin posiadających szczególnie trudne warunki materialne
 14. Wnioskowanie o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do odpowiednich sądów dla nieletnich
 15. Organizacja i realizacja programów profilaktycznych w szkole.

Dla ucznia/rodzica