Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024:

Przewodnicząca: Anna Pyrkosz

Z-ca przewodniczącej: Małgorzata Gotfryd

 

Wpłaty na Fundusz Rady Rodziców

Sugerowana wpłata na Fundusz Rady Rodziców w roku 2023/2024 wynosi 50 zł od rodziny. Wpłat można dokonywać u przedstawicieli klasowych lub dokonać wpłaty bezpośrednio na konto Rady Rodziców – w tytule przelewu proszę wpisać imię i nazwisko dziecka oraz klasę.

 

Konto bankowe Rady Rodziców przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Stalowej Woli im. Wacława Górskiego:

78 9430 0006 0011 6903 2000 0003

Nadsański Bank Spółdzielczy 

 

Wysokość składki:

  • 50,00 zł – w przypadku opłaty za pierwsze dziecko
  • 25,00 zł – w przypadku opłaty na drugie dziecko
  • 00,00 zł – zwolnienie z opłat za trzecie i każde następne dziecko

 

Z Radą Rodziców kontaktować się można poprzez szkołę.

 

Zadania Rady Rodziców

Rada Rodziców wspomaga szkołę poprzez :

  • wspieranie działalności Samorządu Uczniowskiego;
  • organizowanie spotkań uczniów, rodziców, rodziców z uczniami, rodziców z Radą Pedagogiczną i Dyrekcją Szkoły lub rodziców i uczniów z Radą Pedagogiczną i Dyrekcją Szkoły;
  • podejmowaniu działań mających na celu wychowanie społeczne, ekologiczne, sportowe i zdrowotne uczniów,
  • organizowanie akcji mających na celu zbieranie dodatkowych funduszy na potrzeby uczniów i szkoły,
  • zakup nagród dla uczniów za szczególne osiągnięcia;
  • finansowanie lub współfinansowanie działań podejmowane na rzecz uczniów, np.:

– dofinansowanie z funduszu Rady Rodziców warsztatów przedmiotowych,

– dofinansowanie z funduszu Rady Rodziców wyjazdów uczniów na konkursy i olimpiady przedmiotowe itp.

Dla ucznia/rodzica