Dyrekcja szkoły

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Małgorzata Kalinka

WICEDYREKTEKTOR

WICEDYREKTOR

mgr Grażyna Merkiel

Nasza szkoła