Dyrekcja szkoły

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Małgorzata Kalinka

 

WICEDYREKTOR
mgr Grażyna Merkiel

Nasza szkoła