Szkoła Promująca Zdrowie

Logo Programu Szkół Promujących Zdrowie przyjęte w Polsce
Logo Programu SzPZ przyjęte w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Stalowej Woli

Szkoła Promująca Zdrowie

to szkoła, która we współpracy z rodzicami uczniów i społecznością lokalną systematycznie i planowo tworzy środowisko społeczne i fizyczne sprzyjające zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej, wspiera rozwój kompetencji uczniów i pracowników w zakresie dbałości o zdrowie przez całe życie.

Standardy Szkoły Promującej Zdrowie

 1. Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają uczestnictwu społeczności szkolnej w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia oraz skuteczności i długofalowości tych działań.
 2. Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów.
 3. Szkoła realizuje edukację zdrowotną i program profilaktyki dla uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz dąży do poprawy skuteczności działań w tym zakresie.
 4. Warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz współpracy z rodzicami.

Polski model Szkoły Promującej Zdrowie

szkola prom zdrowie model

Od lat jesteśmy Szkołą Promującą Zdrowie

Nasza szkoła od wielu już lat promuje zasady zdrowego stylu życia i podejmuje liczne działania z zakresu edukacji zdrowotnej prowadzone w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.

Edukacja zdrowotna stanowi ważny element programu nauczania i wychowania szkoły. Uczestniczymy w wielu programach, projektach i kampaniach promujących zdrowy styl życia.

Do naszych cyklicznych działań należą:

1
2
3
4
5
6
7
8
9

W 2023 r. otrzymaliśmy Krajowy Certyfikat Szkoła Promująca Zdrowie

 


Skład Szkolnego Zespołu ds. Promocji Zdrowia

KOORDYNATOR:

ELŻBIETA SARZYŃSKA – nauczyciel biologii, geografii, przyrody
ANETA TIETZE – nauczyciel biologii, przyrody, chemii

Dane kontaktowe do koordynatora:
Publiczna szkoła Podstawowa nr 1 im. Wacława Górskiego w Stalowej Woli
ul. Romana Dmowskiego 9, 37-450 Stalowa Wola

tel. 15 842 11 32

e-mail: ela.sarzynska@wp.pl  lub anethkoperek@wp.pl

CZŁONKOWIE:

 • MAŁGORZATA KALINKA – Dyrektor PSP nr 1 w Stalowej Woli
 • ANNA MACHAŁA – oddział Przedszkolny                                                                       
 • PATRYCJA WALEC – oddział Przedszkolny
 • MARTA SURMA – nauczyciel współorganizujący nauczanie 
 • AGATA GŁAZ – nauczyciel wychowania fizycznego                                                     
 • BARTŁOMIEJ WIATRZYK – pracownik niepedagogiczny, sekretarz szkoły
 • MAŁGORZATA JAROCKA – szkolny pedagog
 • ANNA PYRKOSZ – przewodnicząca Rady Rodziców w PSP nr 1 w Stalowej Woli 
 • KATARZYNA CHURZĘPA – pielęgniarka szkolna
 • MILENA PIOTROWSKA– Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2022/2023

MENU