Szkoła Promująca Zdrowie

Szkoła Promująca Zdrowie

to szkoła, która we współpracy z rodzicami uczniów i społecznością lokalną systematycznie i planowo tworzy środowisko społeczne i fizyczne sprzyjające zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej, wspiera rozwój kompetencji uczniów i pracowników w zakresie dbałości o zdrowie przez całe życie.

Standardy Szkoły Promującej Zdrowie

  1. Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają uczestnictwu społeczności szkolnej w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia oraz skuteczności i długofalowości tych działań.
  2. Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów.
  3. Szkoła realizuje edukację zdrowotną i program profilaktyki dla uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz dąży do poprawy skuteczności działań w tym zakresie.
  4. Warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz współpracy z rodzicami.

Polski model Szkoły Promującej Zdrowie

szkola prom zdrowie model

Od lat jesteśmy Szkołą Promującą Zdrowie

Nasza szkoła od wielu już lat promuje zasady zdrowego stylu życia i podejmuje liczne działania z zakresu edukacji zdrowotnej prowadzone w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.

Edukacja zdrowotna stanowi ważny element programu nauczania i wychowania szkoły. Uczestniczymy w wielu programach, projektach i kampaniach promujących zdrowy styl życia.

szkola prom jablkoDo naszych cyklicznych działań należą:

1
2
3
4
5
6
7
8
9

 


Skład Szkolnego Zespołu do spraw Promocji Zdrowia

KOORDYNATOR:
ELŻBIETA SARZYŃSKA – nauczyciel biologii, geografii, przyrody
ANETA TIETZE – nauczyciel biologii, przyrody, chemii

CZŁONKOWIE:
ANNA MACHAŁA – oddział Przedszkolny
MARTA SURMA – nauczyciel współorganizujący nauczanie
MAŁGORZATA JAROCKA – szkolny pedagog
ANNA PYRKOSZ – przewodnicząca Rady Rodziców w PSP 1

MENU