Dzień Otwarty Jedynki sprawił nam wielką radość!

19 marca 2024 powitaliśmy w naszej szkole przyszłych uczniów naszej szkoły oraz ich Rodziców i Opiekunów. Pragnęliśmy, by to pierwsze spotkanie dzieci ze szkołą było niezapomniane. Po reakcjach dzieci i ich zaciekawieniu wnosimy, że cel został osiągnięty. Dużo zabawy, różnorodne propozycje aktywności z wiosną w tle bardzo spodobały się naszym gościom.

Od samego wejścia do szkoły czekali na swoich przyszłych uczniów nauczyciele. To pierwsza okazja, by wymienić się uśmiechami, powitać. Kolejno zaprosiliśmy dzieci do zabawy integracyjnej.

Po zawiązaniu nici przyjacielskich relacji, ruszyliśmy zielonym tropem na spotkanie z panią Dyrektor Małgorzatą Kalinką. W serdecznym wystąpieniu, pani Dyrektor przedstawiła bogatą ofertę edukacyjną szkoły wraz z informacją o innowacjach pedagogicznych : ,,Władcy języka’’ nauka dla chętnych dzieci już od klas pierwszych i języka angielskiego, i języka niemieckiego; ,,Dzieci kodują, robotami sterują”- zajęcia z robotyki. Uczymy kompetencji przyszłości, rozwijamy talenty naszych uczniów. Dbamy o przyjemną atmosferę w szkole. Od tego roku szkolnego Nauczyciele i uczniowie uczestniczą w projekcie ,,Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej” W tym roku szkolnym nasi uczniowie współpracują z uczniami ze szkoły na Malcie.  To tylko niektóre atuty naszej szkoły. Pani dyrektor podkreśliła artystyczny profil naszej szkoły – dzieci od klasy I-III –biorą udział w zajęciach orkiestrowych i tanecznych w zaprzyjaźnionym ze szkołą Miejskim Domu Kultury.

Kolejno przed naszymi miłymi gośćmi wystąpili uczniowie klas : III a i  II a. Piękne układy choreograficzne zostały przygotowane przez panią Magdalenę Sikorę-Bucior. Klasy artystyczne to od wielu lat wizytówka naszej szkoły, zatem ich występu nie mogło zabraknąć podczas Dnia Otwartego Szkoły.

Dzień otwarty to także okazja, by rozbudzić w dzieciach zainteresowanie wiedzą- nauką, ale przez działanie. Taką niespodziankę przygotowaliśmy dla dzieci w sali przyrodniczej, gdzie poznawały tajniki warsztatu młodego przyrodnika. Młodzi przyrodnicy odkrywały tajemnice roślin przez oko mikroskopu, oglądały piękny- żywy okaz ślimaka, wykonywały pod opieką nauczycieli swoje pierwsze eksperymenty.

Kolejna pisanka edukacyjna to zabawy z językiem angielskim- w końcu jesteśmy szkołą Władców Języka. Kolejno zabawy na magicznym dywanie w salce sensorycznej i robotyka ! A następnie sianie owsa !

Na dzieci czekał poczęstunek od pań kucharek. W naszej szkole obiady gotowane są na miejscu i to kolejny atut naszej szkoły.

Dziękujemy za miło spędzony czas i zapraszamy do naszej szkoły.

 

 

 

 

 

 

 

Aktualności