Projekt RaP STEAM będzie realizowany w PSP 1

W naszej szkole realizowany będzie Projekt “Rap STEAM – robotyka i programowanie w szkołach podstawowych z terenu województwa podkarpackiego”realizowany w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. 
Celem projektu jest podniesienie jakości i efektywności oferowanych usług edukacyjnych w województwie podkarpackim ukierunkowanych na rozwój u uczniów/uczennic szkół podstawowych ważnych na rynku pracy kompetencji w zakresie robotyki i programowania.

Projekt realizowany będzie w klasach 4-8. Szkoła biorąca udział w projekcie otrzyma wyposażenie do szkolnych pracowni w postaci zestawów robotów edukacyjnych i laptopów, wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem technicznym oraz oprogramowaniem w formie wsparcia rzeczowego.

W ramach projektu planowane jest objęcie wsparciem w województwie podkarpackim:
ok. 770 szkół
ok. 1 050 przedstawicieli kadry zarządzającej
ok. 2 520 nauczycieli/nauczycielek
ok. 8 672 uczniów/uczennic
Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 113 087 499,45 zł

Nauczyciele, którzy przejdą odpowiednie szkolenie i będą prowadzić zajęcia z robotyki i programowania z naszej szkoły to: Marta Radwańska, Jadwiga Socha, Bartłomiej Wiatrzyk.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie LINK 

Aktualności