Opłata za wyżywienie za wrzesień 2020

Informujemy, że opłata za obiady we wrześniu wynosi 80,00 zł (20 dni x 4,00 zł).

Cena za 1 obiad w roku szkolnym 2020/2021 wynosi 4 zł.

Odpłatność należy wpłacić do dnia 05.09.2020r.

Nr konta do wpłat: 52 1020 4913 0000 9502 0117 6759
Jako wpłacający na ww. konto musi być ten rodzic, który wypełnił deklarację , w tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko dziecka, klasę oraz miesiąc, za który uiszczana jest opłata.

Otwarcie stołówki szkolnej planowane jest od 03 września 2020 r.

Ważne – obligatoryjnie rodzic każdego dziecka, które będzie korzystać z obiadów szkolnych proszony jest o wypełnienie i podpisanie  „Deklaracji korzystania przez dziecko z obiadów” oraz dostarczenie do wychowawcy.

 

Deklaracja jest dostępna w załączniku. Deklarację można odebrać również u wychowawcy klasy.

 

Serdecznie zachęcamy wszystkich uczniów szkoły do korzystania z obiadów szkolnych.

Deklaracja korzystania z obiadów

Aktualności