OPŁATA ZA WYŻYWIENIE za m-c 03-2020

Opłata za m-c marzec 2020r.

Kwota 66,00zł

płatne wyłącznie do 10 marca 2020r.

na konto szkoły: PKO BP 52 1020 4913 0000 9502 0117 6759

Bardzo proszę o przestrzeganie daty wpłaty podanej wyżej.

W razie choroby dziecka zgłosić w pierwszym dniu nieobecności dzwoniąc pod numer 015 842-11-32 do godz. 800

Cena 1-go obiadu 3,00zł

Aktualności