Opłata za wyżywienie za m-c 02-2020r.

Opłata za m-c luty 2020r.

Kwota 60,00zł

płatne wyłącznie do 10 lutego 2020r.

na konto szkoły: PKO BP 52 1020 4913 0000 9502 0117 6759

 

Bardzo proszę o przestrzeganie daty wpłaty podanej wyżej.

W razie choroby dziecka zgłosić w pierwszym dniu nieobecności dzwoniąc pod numer 015 842-11-32 do godz. 800

Aktualności