Opłata za obiady za m-c 03-2019r.

Opłata za m-c marzec 2019r.

Kwota 63,00zł

płatne wyłącznie do 11 marca 2019r.

na konto szkoły: PKO BP 52 1020 4913 0000 9502 0117 6759

 

Bardzo proszę o przestrzeganie daty wpłaty podanej wyżej.

 

W razie choroby dziecka zgłosić w pierwszym dniu nieobecności dzwoniąc pod numer 015 842-11-32 do godz. 800

Aktualności