Opłata za wyżywienie za m-c marzec 2018r.

Opłata za m-c marzec 2018r.

Kwota 60,00zł

płatne wyłącznie do 12 marca 2018r. (bardzo proszę o przestrzeganie tej daty)

na konto szkoły: PKO BP 52 1020 4913 0000 9502 0117 6759

W razie choroby dziecka zgłosić w pierwszym dniu nieobecności dzwoniąc pod numer 015 842-11-32 do godz. 800

Aktualności