Opłata za wyżywienie za m-c 10.2017r.

Opłata za m-c październik 2017r.

Kwota 66,00zł

płatne wyłącznie do 6 października 2017r.

na konto szkoły: PKO BP 52 1020 4913 0000 9502 0117 6759

 

W przypadku nie zapłacenia w terminie, będą naliczone ustawowe odsetki od nieterminowej wpłaty.

 

W razie choroby dziecka zgłosić w pierwszym dniu nieobecności dzwoniąc pod numer 015 842-11-32 do godz. 800

Aktualności