Opłata za obiady w miesiącu wrześniu 2017r.

Opłata za m-c wrzesień 2017r.

Kwota 54,00zł

płatne wyłącznie w dniach 04 – 11 września 2017r.

na konto szkoły: PKO BP 52 1020 4913 0000 9502 0117 6759

Bardzo proszę aby na przelewach podawać w miejscu TYTUŁEM – imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

W razie choroby dziecka zgłosić w pierwszym dniu nieobecności dzwoniąc pod numer 015 842-11-32 do godz. 800

Aktualności