Wyniki rekrutacji kandydatów do udziału w mobilności edukacyjnej – po weryfikacji mniejszej szansy

Sprawozdanie z przeprowadzenia weryfikacji mniejszej szansy kandydatów do udziału w projekcie Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej  ,,Szkoła z oknem na świat. Jesteśmy różni, uczymy się razem ’’

W dniach 15-16 lutego w godzinach od 16.00-18.00 odbyły się w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Wacława Górskiego w Stalowej Woli – siedzibie beneficjenta – indywidualne spotkania z kandydatami do udziału w projekcie – Nauczycielami oraz  Rodzicami/opiekunami uczniów – po procesie rekrutacji w celu weryfikacji mniejszej szansy.

W grupie Nauczycieli wszyscy kandydaci z listy podstawowej i rezerwowej przedstawili dokumentację potwierdzającą mniejszą szansę i pomyślnie przeszli proces weryfikacji. Lista rankingowa pozostaje w tej grupie bez zmian.

Nauczyciele:

Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie – lista podstawowa

 1. Marzena Janusz
 2. Bartłomiej Wiatrzyk
 3. Filip Szafraniec
 4. Grażyna Termena
 5. Anna Dąbrowicz
 6. Iwona Gamracka –Kaczor
 7. Beata Paterek
 8. Agnieszka Kawa
 9. Aneta Trzpis
 10. Monika Kuligowska

Lista rezerwowa

 1. Anna Łaska
 2. Małgorzata Małek
 3. Justyna  Zalot

W dniach 15-16 lutego 2024 w godzinach od 16- 18.00 – zgodnie z zaleceniami FERS oraz Instytucji Pośredniczących w realizacji projektu Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej ,,Szkoła z oknem na świat. Jesteśmy różni, uczymy się razem’’ kandydaci do Zagranicznej mobilności edukacyjnej już po przejściu rekrutacji zostali zobowiązani do przedstawienia –okazania dokumentacji potwierdzającej wskazaną w formularzu zgłoszeniowym tzw. mniejszą szansę.

W grupie Uczniów nie wszyscy kandydaci – Rodzice i Opiekunowie ich reprezentujący – do mobilności edukacyjnej okazali dokumentację potwierdzającą mniejszą szansę. Nieokazanie wyżej wymaganej dokumentacji pozbawia- wg wytycznych fers -kandydata możliwości udziału w wyżej wymienionym projekcie.

Uczniowie – kandydaci do mobilności edukacyjnej – po weryfikacji mniejszej szansy

Punktacja w poszczególnych kryteriach – ocena formularza zgłoszeniowego nie uległa istotnym zmianom -zob. lista rankingowa –wyniki rekrutacji.

W uwagach dodatkowych zaś – dodaje się wpisy:

 • Zaangażowanie w organizację spotkań online ze szkołą partnerską na Malcie – pomoc w zakresie korzystania z TIK – Dawid Woźniak
 • “Wyróżnienie za rozpowszechnienie informacji o projekcie w mediach społecznościowych” – Aleksandra Karbarz

Lista podstawowa

 1. Gabriela Pietkowska
 2. Joanna Król
 3. Ksawery Siembida
 4. Milena Piech
 5. Mariavera Macri
 6. Izabela Trzpis
 7. Maja Grudzińska
 8. 8 .Przemysław Burek
 9. Antoni Pieczykolan
 10. Oliwier Jaszczyszyn
 11. Maria Pyrkosz
 12. Julia Handl
 13. Alicja Marzec
 14. Adriano Warwas
 15. Dawid Woźniak

Lista rezerwowa

 1. Oksana Szewczyk
 2. Aleksandra Karbarz
 3. Daria Siwak
 4. Michał Trzpis

Koordynatorzy projektu w szkole: Marzena Janusz, Dorota Zagulska

Aktualności