KOMUNIKAT – Wyniki rekrutacji

W związku z nieobecnością spowodowaną chorobą nauczycieli uczących języka angielskiego oraz wychowawców dwu klas – listopad/grudzień- przerwa świąteczna- działania  komisji rekrutacyjnej dotyczące przeliczenia punktów zostały przesunięte do czasu zebrania wszystkich potrzebnych informacji do formularza zgłoszeniowego. Konieczne było zebranie informacji dotyczących kryteriów – Opinia nauczyciela języka angielskiego o potrzebach ucznia oraz Opinia nauczyciela –wychowawcy o zachowaniu ucznia –szczególnie w aspekcie przestrzegania zasad bezpiecznego zachowania i dbałości o zdrowie swoje i innych; przestrzegania ustalonych zasad i norm, kultury osobistej, zaangażowania w działania na rzecz społeczności szkolnej, innych potrzeb ; trudności.

Według bieżących ustaleń kolejny możliwy termin zebrania się komisji rekrutacyjnej ustalono na 15 stycznia 2024. Ogłoszenie wyników na 16 stycznia 2024 roku.

Zmiany w terminach ogłoszenia wyników zaszły w wyniku okoliczności niezależnych od zespołu przygotowującego Regulamin rekrutacji. Za niedogodności przepraszamy i prosimy o jeszcze odrobinę cierpliwości.

Koordynatorki projektu Marzena Janusz oraz Dorota Zagulska

Aktualności