Tydzień zdrowia u przedszkolaków

Promocja zdrowia w oddziale przedszkolnym to ważny element wielu oddziaływań dydaktycznych i wychowawczych wpisujący się w główne założenia zawarte w standardach szkolnej promocji zdrowia realizowanych w naszej szkole.

Aktualności