“Piramida zdrowia”

W ramach zajęć z promocji zdrowia w naszej szkole, uczniowie z klas czwartych zapoznali się na lekcjach przyrody z zasadami zdrowego stylu życia. Szczególną uwagę zwrócili na właściwe odżywianie i aktywność fizyczną w dobie pandemii. Poznali skutki niewłaściwej diety i braku ruchu w codziennym życiu. Podsumowaniem zdobytej wiedzy są ich prace: piramidy zdrowia.

Aktualności