A POSTCARD FROM A PEN PAL – Ogólnopolski Projekt Anglojęzyczny

A POSTCARD FROM A PEN PAL – Ogólnopolski Projekt  Anglojęzyczny

w Szkole Podstawowej Nr 1 w Stalowej Woli.

Chętni uczniowie z klasy VII a przystąpili do Ogólnopolskiego Projektu Anglojęzycznego A POSTCARD FROM A PEN PAL. Opiekunem i koordynatorem projektu  w naszej szkole jest pani Dorota Zagulska –  nauczyciel języka angielskiego i języka niemieckiego. Celem projektu jest popularyzacja krótkich form pisemnych w postaci pocztówek oraz doskonalenie umiejętności pisania w języku angielskim.  Naszym uczniom przydzielona została klasa ze szkoły partnerskiej w Koszycach Małych, z którą korespondują  w bieżącym roku szkolnym. Ze względu na pandemie oraz naukę zdalną, uczniowie wysyłają do siebie emaile.

Udział w takich formach współpracy pomaga uczniom kształcić kompetencje językowe, szczególnie pisania, reagowania językowego czy wykorzystania środków językowych. Oprócz tego, jest to znakomita okazja do powtórki słownictwa oraz formuły pisania listu, w szczególności zwrotów grzecznościowych. Uczniowie a klasy VII a bardzo aktywnie biorą udział w projekcie, który  cieszy się dużym zainteresowaniem i  zachęca ich do poszerzania kompetencji językowych. Oprócz wszystkich korzyści edukacyjnych, młodzież była niezwykle zadowolona i podekscytowana otrzymując listy adresowane do nich samych. Fajnie było zobaczyć swoje imię i z niecierpliwością przeczytać co kolega / koleżanka  napisali do mnie!

Aktualności