“WF z AWF” – Szkolny Sport Klub

W grudniu, zakończył się program pozalekcyjnych zajęć sportowych “WF z AWF” objęty patronatem Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Celem była aktywizacja oraz wsparcie dzieci z klas I-IV, umożliwiające poprawę kondycji fizycznej po długotrwałym okresie nauki zdalnej. Dzieci aktywnie, z dużym zaangażowaniem uczestniczyły w tego rodzaju zajęciach. Rozwijały swoją sprawność, wzmacniały kondycję i czerpały radość z bycia razem:) Podczas spotkań prowadzonych w ramach Sport Klubów, wykonywane były również wybrane pomiary somatyczne i testy sprawnościowe, będące podstawą do przygotowania analizy i rekomendacji do dalszych działań porawiających kondycję fizyczną uczniów.

 

 

Aktualności