ZAPISY DO SZKOŁY I ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2020/2021

ZAPISY DO KLASY PIERWSZEJ I ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Zgłoszenia do klasy I (dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły)  przyjmowane są od 18 lutego do 26 marca 2020 r. drogą elektroniczną (informacje w sekretariacie szkoły po 10.02.2020)

Postępowanie rekrutacyjne (dla dzieci spoza obwodu szkoły) będzie możliwe pod warunkiem dysponowania wolnymi miejscami od 6 maja 2020 r. zgodnie z ustalonym harmonogramem i kryteriami

Przyjęcia do oddziału przedszkolnego od 11 do 25 marca 2020 r.

Zarządzenia Prezydenta Miasta  i uchwały Rady Miejskiej:

Zarządzenia Prezydenta Miasta  i uchwały Rady Miejskiej:

Uchwała w sprawie kryteriów odz.przedsz

Uchwała w sprawie kryteriów szkoła

Zarządzenie 24 kryteria

Zarządzenie 25 terminy

szkola_podstawowa

przedszkole

Aktualności