Zawieszenie zajęć stacjonarnych w klasach IV – VIII

 

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

od poniedziałku 26.10.2020 r. szkoła zmienia tryb pracy na hybrydowy:

  • klasy I-III i oddział przedszkolny będą funkcjonowały bez zmian, zgodnie z dotychczasowym planem lekcji,
  • świetlica szkolna będzie pracowała na dotychczasowych zasadach, w godzinach 6.30 – 16.00,
  • z obiadów w stołówce szkolnej mogą korzystać uczniowie klas I-III i oddziałów przedszkolnych.
  • uczniowie wszystkich klas IV-VIII przechodzą na naukę zdalną.

Wszystkie zajęcia zdalne dla uczniów klas IV – VIII będą się odbywać zgodnie z aktualnie obowiązującym podziałem godzin. W pracy zdalnej wykorzystana zostanie głównie usługa komunikacji wideo Microsoft – TEAMS oraz platforma Office 365. Dla wszystkich naszych uczniów zostały utworzone konta w tej usłudze. W przypadku problemów z logowaniem należy kontaktować się z wychowawcą.

Aby uniknąć nadmiernego obciążania uczniów wielogodzinną pracą przed monitorem komputera zajęcia zdalne będą odbywały się w dwóch różnych trybach:

  • wideolekcje w TEAMS – w czasie rzeczywistym, zgodnie z planem lekcji,
  • udostępnianie materiałów edukacyjnych w module „Zadania domowe” w dzienniku – w czasie rzeczywistym, zgodnie z planem lekcji.

Aktualności