Szkolny Konkurs Kaligraficzny o tytuł Mistrza Pióra

Jeśli myślicie, że w dobie komputerów sztuka pięknego pisania zanikła, nie macie racji ! Kilka słów o celach, powodzeniu i wynikach Szkolnego Konkursu Kaligraficznego w klasach piątych i szóstych.

W tym roku szkolnym zapragnęliśmy zwrócić uwagę naszych uczniów na ważność i piękno pisania odręcznego. Uznałyśmy , iż ćwiczenie tej umiejętności – może już nie tak docenianej w klasach starszych, jak w młodszych – pozwala nadal osiągać różnorodne   cele edukacyjne i wychowawcze.

W kryteriach oceny prac konkursowych szczególne miejsce zajęły takie wyznaczniki pięknego pisma, jak : na czytelność , prawidłowy kształt i proporcje liter, sposób ich łączenia , estetyka i czystość zapisu oraz oczywiście poprawność ortograficzna. Za dodatkowy atut pracy konkursowej uznano wykonanie inicjału-figuratywnego , czy ornamentacyjnego.

Tematem prac konkursowych uczyniliśmy fragmenty tekstów H.Sienkiewicza, adresowanych do dzieci i młodzieży. W ten sposób podsumowaliśmy szkolne działania upamiętniające Rok Sienkiewiczowski. Niewątpliwe dzięki temu działaniu nasi uczniowie bez pośpechu, w przyjemnej atmosferze i przy muzyce , inspirowanej twórczością Henryka Sienkiewicza, mogli przez chwilę stać się Mistrzami nie tylko pióra ,ale i słowa – tak , jak patron naszego Konkursu.

Dodatkowo , przy okazji konkursu , zorganizowano wystawę , przedstawiającą narzędzia piśmiennicze . Na okolicznościowej tablicy wyeksponowano informacje na temat sztuki kaligrafii i rodzajów inicjałów.

Inicjatorami Szkolnego Konkursu Kaligraficznego były : M. Janusz (nauczyciel języka polskiego ),J.Puskarczyk (nauczyciel-bibliotekarz) oraz uczniowie – członkowie Klubu Podróżniczo-Przygodowego Miłośnika Książki.

Organizatorzy serdecznie dziękują za udział w przedsięwzięciu pani Elżbiecie Paruch . Szczególne słowa podziękowania kierujemy do nauczycieli za pracę w jury konkursu :pani Wicedyrektor i nauczycielowi języka polskiego G. Merkiel, M.Radwańskiej- nauczycielowi techniki i informatyki, nauczycielowi nauczania zintegrowanego- D.Łasickiej.

Honorowy patronat nad konkursem sprawowała Małgorzata Kalinka- Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 imienia Wacława Górskiego. Serdecznie dziękujemy.

Dziękujemy również pani pedagog M. Jarockiej-Reczek za okazane uczniom zainteresowanie i pomoc w przygotowaniu fotograficznego albumu wydarzenia.

W podsumowaniu Konkursu pragniemy wyrazić podziw i uznanie dla wszystkich uczniów , którzy poświęcili swój wolny czas po lekcjach i spędzili z nami ten czas, by ćwiczyć się w trudnej sztuce kaligrafii .

Wyniki Konkursu Kaligraficznego :

I miejsce :

Z wielką radością informujemy, że Zwycięzcą Szkolnego konkursu Kaligraficznego został:

Jakub Bulec (V b) Tym samym Jakub uzyskuje zaszczytny tytuł Mistrza Pióra.

II miejsce :

Maria Wilkos (Vb)

III miejsce:

Zofia Chodacka (Vc)

Oskar Herdzik ( Va)

Wyróżnienia :

Kacper Piotrowski (Vb)

Klaudia Stefaniak (Va)

Krystian Dąbek   (Vb)

Izabella Winogrodzka (Va)

Jakub Baranowski (VIb)

Dyplomy i nagrody wręczymy na posumowaniu Roku szkolnego 2016/2017

Aktualności