Świętujemy Dzień Książki i Biblioteki

24 kwietnia uroczyście świętowaliśmy w szkole Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. Symbolami akcji uczyniliśmy różę i książkę. W ten sposób kultywowaliśmy–symbolicznie-kataloński zwyczaj, gdzie 23 kwietnia –co roku- w święto patrona tego regionu Św. Jerzego każdy mieszkaniec Katalonii obdarowywał swoich bliskich różami i książkami.  Samo święto ustanowione zostało w 1995 przez UNESCO. Jego celem jest promocja czytelnictwa, edytorstwa, ochrona własności intelektualnej prawem autorskim.

Tego dnia przygotowano i wyeksponowano w szkole tablicę okolicznościową na temat święta i Książkowych Rekordów. Aby zachęcić uczniów do pilnego poszukiwania informacji na tablicy informacyjnej Klubu i  szkolnej biblioteki przygotowano konkurs czytelniczo-literacki na wzór ,,skrzynki pytań ‘’; zorganizowano lekcje języka polskiego w bibliotece. Wzięły w nich udział klasy Vb i Va oraz VIb. Organizatorami inicjatywy były J.Puskarczyk oraz M.Janusz.

Aktualności