“Rozmowa wierszami…”

20 marca w Spółdzielczym Domu Kultury odbył się Konkurs Recytatorski ,,Dziecięce Interpretacje”
Naszą szkołę reprezentowała spora gromadka członków Szkolnego Klubu Miłośnika Książki (Recenzenta).  Występ poprzedziły próby w szkolnej Bibliotece, przy wyraźnej aprobacie p. J. Puskarczyk-nauczyciela bibliotekarza. Tym razem postanowiliśmy poszukać w poezji nie tylko wzruszeń , ale też radości i  nauki życia. Stąd też największą popularnością cieszyły się wiersze D.Wawiłow; L.J.Kerna, W. Chotomskiej, K.Jerzykowskiej.
Z tej recytatorskiej przygody mieliśmy dużo frajdy. W toku zajęć warsztatowych ćwiczyliśmy dykcję i interpretację głosową tekstu.
Uwieńczeniem sukcesu było zdobycie przez dwóch uczniów naszej szkoły Nominacji do Finału Konkursu w Tarnobrzegu. Nominacje zdobyli : Bartłomiej Janusz (kl.VIa), Jakub Bulec (VB).
W reprezentacji Recytatorów znaleźli się ponadto:
M. Wilkos, Sz. Zaręba , A.Wysokińska, K.Stefaniak, K.Piotrowski. A.Sajdak, O.Grudzińska.
Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy. Opiekunem artystycznym była M.Janusz.

Aktualności