Literacka pocztówka znad jeziora ,,Świteź ‘’.

Klasy VIa i VIb nie obawiają się podejmowania wyzwań czytelniczych. Tym razem lektura Mickiewiczowskiej ballady ,,Świtezianka” stała się punktem wyjścia do zainscenizowania dramy i rozegrania gry dydaktycznej ,,Sąd”.Kilkoro uczniów z klasy przygotowało piękne kostiumy. Do dramy przygotowywaliśmy się w grupach:,,Sędziowie’’, ,,Oskarżenie ‘’, ,,Obrońcy” , ,,Świadkowie”, ,,Badacze twórczości Adama Mickiewicza w latach 1819-1822”.

Zadanie zakończono sformułowaniem wniosków z gry. Zgodnie z ,,wyrokiem” gracze uniewinnili Strzelca. Za okoliczności łagodzące uznano młody wiek Strzelca , brak doświadczenia życiowego , a przede wszystkim ,,czary”, jakim go poddano. Świtezianka została pouczona o tym, że przyjaźni nie można poddawać wyreżyserowanym przez siebie próbom. ,, Dobre relacje powinno budować się na szczerości i wzajemnym zaufaniu ‘’ usłyszeliśmy z ławy sędziowskiej. W dalszej części wystąpienia Sędziów dostrzeżono też, że Świtezianka, pochodziła z innej rzeczywistości i dlatego tak trudno było jej zaufać Strzelcowi.,,Czy ktoś z uczniów wybierze w przyszłości zawód prawniczy ? Nie wiadomo. Uczniowie w rolach przekonali się ,że nie tak łatwo oceniać postępowanie innych; przekonywać i przedstawiać argumenty na sali rozpraw. Wiadomo jednak , że uczniowie w sposób twórczy odczytali tekst , a dzięki zastosowanej metodzie pracy, zbliżyli się- w toku własnych działań- do przesłania utworu. To była niezwykła lekcja”– skomentowała zajęcia nauczycielka języka polskiego p. Marzena Janusz.

Aktualności