II Szkolny Konkurs Kaligraficzny o tytuł Mistrza Pióra – rozstrzygnięty!

W tym roku szkolnym świętujemy 80-lecie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1., dlatego właśnie  hasło: ,,Szkoła w sercu miasta ‘’ uczyniono tematem przewodnim tegorocznej edycji  konkursu. Historię i relacje ze współczesnych wydarzeń szkoły kaligrafowali, wyłonieni w drodze eliminacji klasowych, Mistrzowie pięknego pisania.

Sztuka pięknego i czytelnego zapisu nadal zajmuje ważne miejsce w szkolnej edukacji. Dzięki rozwijaniu tej umiejętności dzieci uczą się szacunku do słowa i języka polskiego. Dostrzegają jego piękno. Wyrażają siebie i projektują obraz tekstu pisanego ręcznie. To zadanie usprawnia ich rękę , wzmaga koncentrację uwagi. W końcu zbliża do tekstu pisanego, wywołując u piszącego przeżycia. Wreszcie wyzwala radość z pięknego pisania. Te umiejętności są szczególnie cenne dzisiaj , kiedy wielu uczniów wybiera ,,klikanie” w klawiaturę komputera, niż pisanie odręczne. Tym bardziej więc cieszyła nas wysoka frekwencja uczniówna konkursie i ich odświętne mundurkowe stroje. Atmosfera na konkursie była i podniosła, i niezwykle sympatyczna. Na twarzach uczestników konkursu często gościł uśmiech – w końcu opisywaliśmy i doniosłe, i radosne szkolne wspomnienia. Chwile pięknego kaligrafowania umilały uczestnikom konkursu dźwięki wiosennego walca Chopina. W sztafecie pokoleń uczniów spisaliśmy własnoręcznie najpiękniejsze fragmenty historii naszej ukochanej ,,Jedynki”, przez to II edycja Szkolnego Konkursu Kaligraficznego jest dla nas szczególnie ważna. Udziału w konkursie pogratulowały uczniom Panie Dyrektor : Małgorzata Kalinka i Grażyna Merkiel oraz organizatorki przedsięwzięcia : polonistka M.Janusz i nauczyciel bibliotekarz J.Puskarczyk.

Organizatorzy dziękują nauczycielom , pracującym w jury konkursu : paniom :  H. Ubie,  I.Gamrackiej-Kaczor oraz M.Woch.

Wyniki konkursu :

I  miejsce :

Julia Hamera  Vb

II miejsce:

Jagoda WinogrodzkaVIa

Martyna Oskroba       VII b

III miejsce :

Izabela  Winogrodzka

Klaudia  Stefaniak VIa

Adrianna  Sajdak VI b

Wyróżnienia :

Sara Socha VIb

Krystian Dąbek VIb

Magdalena Stawowy IV b

Wanessa Pac IVc

Nagroda specjalna :

Anita Wartak  IV c

Serdecznie gratulujemy udanego występu wszystkim uczestnikom konkursu.

 

 

Aktualności