Graj w wyzwania !

Graj w wyzwania ! Przed Wami różnorodne zadania. Spośród nich wybierzcie siedem, które najbardziej Wam odpowiadają  i je wykonajcie. Rozwijajcie swoje zdolności  pisarskie, plastyczne, twórcze , umiejętność  czytania ze zrozumieniem  i współpracy w grupie.  Przyjmijcie zaproszenie do gry z biografią i twórczością  Henryka Sienkiewicza. Powodzenia.

Wyzwanie 1

Odnajdź w notatce biograficznej daty graniczne życia H. Sienkiewicza. Na podstawie dat rocznych określ na przełomie, których wieków żył i tworzył pisarz.

Wyzwanie 2*

Henryk Sienkiewicz- pisarz i podróżnik. Skorzystaj z dostępnych źródeł biograficznych i  napisz , jakie kontynenty, miejsca odwiedził H. Sienkiewicz. Czy Sienkiewicz przebywał w Afryce? W jakich okolicznościach?

Zadanie opracuj pisemnie. Możesz je zilustrować na konturach kontynentów. Sporządź legendę.

Wyzwanie 3

Opisz Henryka Sienkiewicza w stroju safari. Wykorzystaj umiejętność redagowania opisu postaci i obrazu ( fotografii) Tekst powinien zawierać przynajmniej piętnaście zdań.

Wyzwanie 4*

Przedstaw informacje o pisarzu  i jego twórczości dla dzieci i młodzieży w ciekawej formie -np. scenariusza akademii poświęconej pisarzowi, plakatu; prezentacji multimedialnej; twórczego biogramu

(biogram- krótka notka na temat życia i twórczości pisarza, umieszczana  najczęściej w encyklopediach . Najczęściej schematyczna.  Jeśli wybierzecie tę formę przedstawienia biografii Waszym zadaniem będzie opracowanie w twórczy sposób hasła. Powodzenia)

Wyzwanie 5

Opisz swój egzemplarz powieści ” W pustyni i w puszczy”. Zwróć uwagę na kompozycję , kolorystykę i treść okładki. Sprawdź, czy w Twoim egzemplarzu znajdują się ilustracje. Czy tak wydana książka zachęca Cię do czytania? Zadbaj o czytelne pismo, poprawność zapisu.

Wyzwanie 6

Zilustruj wybraną przygodę Stasia i Nel . Nadaj tytuł swojemu rysunkowi. Na odwrocie podpisz swoją pracę.

Wyzwanie 7*

Przedstaw w formie komiksu wybraną przygodę Stasia i Nel. Zastosuj cechy gatunkowe komiksu.

 

Wyzwanie 8* :)

Zbudujcie szałas, który ochroni Was przed burzą. Przed swoją siedzibą umieście napis : CzytaMY ;

W pustyni i w puszczy.

Wyzwanie 9

Opisz swojego ulubionego bohatera książek Henryka Sienkiewicza. Zastosuj formę opisu z elementami charakterystyki.

Wyzwanie 10

Od czegóż są encyklopedie! Odszukaj w źródłach znaczenie wyrazów: Afryka; derwisz; Mahdi z Sudanu, dromader. Skorzystaj z żywej paginy i pomocy pani bibliotekarki.

Wyzwanie 11*

Skonstruuj ( skonstruujcie)  latawiec i umieście na nim ulubiony fragment utworu H. Sienkiewicza. Przynieście swoje dzieło do biblioteki szkolnej.

Wyzwanie 12*:)

Z klasą , czy z rodziną odwiedźcie muzeum pisarza – W Oblęgorku lub Woli Okrzejskiej- przygotujcie fotoreportaż z wyprawy i krótkie sprawozdanie. Najlepsze prace nauczyciele języka polskiego docenią  celującą oceną cząstkową  i zaprezentują na stronie szkoły.

Wyzwanie 13*

Naucz się na pamięć piętnastowersowego  fragmentu ulubionego utworu dla dzieci Henryka Sienkiewicza i zaprezentuj go na forum klasy , a potem  podczas Szkolnych obchodów Dnia Ksiażki.

Wyzwanie 14

Przygotuj do pięknego czytania pietnastowersowy fragment książki H. Sienkiewicza ,,W pustyni i                    w puszczy” Mile widziane czytanie w roli.

Aktualności