Walentynki z GeoGebrą

Konkurs na najładniejszą kartkę walentynkową wykonaną w programie GeoGebra.

Konkurs adresowany jest do chętnych uczniów klas IV-VIII.

Ważne terminy:

  • 25.01.2022r. – rozpoczęcie konkursu
  • 8.02.2022r. – ostateczny termin przesyłania plików i zakończenie konkursu

Warunki konkursu:

  • Zadaniem Uczestników konkursu jest wykonanie apletu w programie GeoGebra, który przedstawia kartkę walentynkową.
  • Każdy Uczestnik może zgłosić do konkursu i przesłać w wersji elektronicznej maksymalnie jedną pracę.
  • Do każdej pracy Uczestnik jest zobowiązany dołączyć dane autora: imię, nazwisko, klasa.
  • Prace konkursowe powinny być wykonane indywidualnie.
  • Inspirację do wykonania apletów można zaczerpnąć z różnych stron internetowych.

Kryteria oceny prac:

a) zgodność pracy z tematem konkursu,

b) oryginalne i ciekawe ujęcie tematu,

d) samodzielność wykonania pracy,

e) stopień trudności i pracochłonność.

Rozstrzygnięcie Konkursu  i ogłoszenie wyników odbędzie się do 14 lutego 2022r.

Wytypowane przez Komisję Konkursową prace zostaną nagrodzone dyplomami. Zwycięzca konkursu otrzyma dodatkowo nagrodę Niespodziankę.

Anna Skorupa

Polecana literatura:

Regulamin Walentynki z GeoGebrą

Aktualności