Zakończenie udziału w projektach anglojęzycznych w roku szkolnym 2020/2021.

W roku szkolnym 2020/2021  chętni uczniowie klas VII a, VII b, VIII a Szkoły Podstawowej Nr 1 byli zaangażowani w kilka projektów anglojęzycznych. Koordynatorem wszystkich trzech  projektów była pani Dorota Zagulska – nauczyciel języka angielskiego i języka niemieckiego w naszej szkole.

 Uczniowie z klasy VII a przystąpili do Ogólnopolskiego Projektu Anglojęzycznego A  Postcard from a Pen Pal. Celem projektu była popularyzacja krótkich form pisemnych w postaci pocztówek oraz doskonalenie umiejętności pisania w języku angielskim.  Naszym uczniom przydzielona została klasa ze szkoły partnerskiej w Koszycach Małych, z którą korespondowali  w bieżącym roku szkolnym.

Uczniowie z klas VII a,VII b,VIII a wzięli udział w międzynarodowym  projekcie eTwinning pt. “Hi My Friend, This Is My Country !’’. Celem  tego miedzy kontynentalnego projektu było poznanie się, wymiana informacji na temat ojczystego kraju uczniów z Polski, Hiszpanii, Turcji, Grecji, Bułgarii i Rumunii, a przy tym rozwijanie kompetencji językowych i informatycznych uczestników. Publiczna Szkoła Podstawowa godnie reprezentowana przez naszych zdolnych i ambitnych uczniów, była jedyną polska szkołą w tym międzynarodowym projekcie.

Uczniowie  z klasy VIII a przystąpili  również do projektu pt. English Binds People Together, który polegał na  wymianie maili między uczniami klas ósmych z całej Polski.  Tematyka oraz zadania układane były zgodnie z wytycznymi do egzaminu ósmoklasisty. Uczniowie biorący udział w projekcie otrzymali partnera do  wymiany listów z ogólnej listy uczestników projektu z całej Polski. Wspólne kontakty uczniów rozwijały poczucie własnej wartości, oraz wiary we własne możliwości językowe. Realizacja projektu pozwalała na rozwijanie umiejętności tworzenia wypowiedzi pisemnych, wzmacniania motywacji uczniów do pisania w języku obcym.

Szkolny koordynator projektów  pani Dorota Zagulska składa serdeczne podziękowanie zaprzyjaźnionej firmie  Superior Industries, która od kilku lat wspiera naszą placówkę i wszelkie działania rozwijające pasje uczniów. Życzliwa  i hojna pomoc Sponsora sprawia iż nauka i praca w naszej szkole jest przyjemniejsza, uczniowie są bardziej zmotywowali i chętni do podejmowania ,,obcojęzycznych działań’’. Dzięki ofiarności firmy  Superior Industries możemy nagradzać uczniów wręczając im tematyczne  gadżety, słodkie upominki, dyplomy i nagrody książkowe.

Pięknie dziękujemy !

Dorota Zagulska

Aktualności