“Wiwat maj, trzeci maj”.

Wiwat maj, trzeci maj, dla Polaków blogi raj”. W przeddzień świąt majowych przypominamy najważniejsze informacje o tych ważnych świętach narodowych. Słowa klucze; Symbole narodowe, Polska, Polak, patriotyzm.

Aktualności