Plan pracy Samorządu Uczniowskiego

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO PSP NR 1

na rok szkolny  2016/2017

       

Główne cele Samorządu Uczniowskiego:

 1. Stwarzanie sytuacji dających możliwość wykazania inicjatywy samorządowej w bezinteresownym działaniu na rzecz szkoły i środowiska.
 2. Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny i zdyscyplinowania uczniów.
 1. Tworzenie warunków indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych.
 2. Tworzenie silnej więzi między wszystkimi uczniami.
 3. Przedstawianie władzom szkoły opinii i potrzeb uczniów. Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw.
 4. Współpraca z organizacjami na terenie szkoły i poza nią.
 1. Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.
 2. Rozwijanie prawidłowych zachowań sprzyjających bezpieczeństwu uczniów w różnych sytuacjach.
 3. Zapoznanie uczniów z prawami i obowiązkami dziecka i ucznia.
 4. Kształtowanie postaw ekologicznych.

 

TERMIN ZADANIA FORMY REALIZACJI
Wrzesień Wybory do Samorządu Uczniowskiego 

Organizacja pracy Samorządu Uczniowskiego

 

 

 

 

 

„Sprzątanie Świata 2016”

 

 

Obchody „Dnia Chłopaka”

 

 

 

 

 

 

 

Konkurs ,,Klasa na medal”

 

 

 

 

 

Konkurs „Prymus Roku”

 

 

 

 

 

Wybory przedstawicieli do samorządu przez poszczególne klasyKampania wyborcza i wybory do samorząduUstalenie spotkania Samorządu Uczniowskiego.

Opracowanie planu pracy; wpisanie propozycji zgłaszanych przez przedstawicieli samorządu do planu pracy.

 

Udział wybranych klas w akcji „Sprzątanie Świata”

 

Okolicznościowa gazetka ścienna               z najserdeczniejszym życzeniami

Każda klasa indywidualnie organizuje Dzień Chłopca według własnych pomysłów,

Plebiscyt na szkolnego gentelmana.

 

 

Ogłoszenie całorocznego szkolnego konkursu ,,Klasa na medal” dla klas IV – VI.

Opracowanie regulaminu konkursu            i sposobu jego oceniania.

 

Ogłoszenie całorocznego szkolnego konkursu ,,Prymus Roku” dla klas IV – VI.

Opracowanie regulaminu konkursu            i sposobu jego oceniania.

 

Październik Dzień Komisji Edukacji Narodowej 

 

 

 

 

Kiermasz ,,Domowego ciasta”

 

 

 

 

 

 

Akcja ,,Październik miesiącem dobroci dla zwierząt”

 

Wykonanie gazetki ściennej,złożenie życzeń nauczycielom                      i pracownikom szkoły,Konkurs szkolny dla klas IV– VI  „Portret mojego nauczyciela”

Pomoc przy przygotowaniu uroczystej akademii.

 

Zorganizowanie szkolnego kiermaszu ,,Domowego ciasta”, (uzyskany dochód zostanie przeznaczony na cele charytatywne i zakup nagród za udział w konkursach organizowanych przez SU).

 

Zorganizowanie zbiórki karmy dla zwierząt ze schroniska

 

Listopad Dzień Wszystkich Świętych 

 

 

 

Święto Niepodległości

 

 

Andrzejki w naszej szkole

 

 

Ogólnopolska Akcja „Góra grosza”

 

 

Dzień Praw Dziecka

Opieka nad miejscami pamięci narodowej- wyjście na cmentarz          i zapalenie zniczy.Zapalenie zniczy na grobie Wacława Górskiego – patrona naszej szkoły. 

Udział pocztu sztandarowego                 w uroczystościach państwowych.

 

Przygotowanie salonu wróżb,

gazetka okolicznościowa.

 

Zbiórka monet groszowych,

zliczenie zebranych środków

Zorganizowanie szkolnego, plastycznego konkursu ,, Mam prawo do …”

Grudzień  Akcja „Pomóż dzieciom przetrwać zimę” Mikołajki w naszej szkole

 

 

 

 

 

 

Święta Bożego Narodzenia

 

 

 

 

 

 

 

Pomoc w zbiórce darów: żywności, odzieży, zabawekAkcent mikołajkowy na gazetce szkolnej

wystrój szkoły,

ubieramy się na czerwono,

zaproszenie Św. Mikołaja, wręczanie słodyczy i prezentów

 

Gazetka ścienna o tematyce

świątecznej z życzeniami dla Rady Pedagogicznej i dla uczniów naszej szkoły,

świąteczny wystrój szkoły.

Wigilia, opłatek – uroczystości szkolne i klasowe.

Szkolny kiermasz ozdób i dekoracji świątecznych

 

Styczeń 

 

 

 

 

 

 

KarnawałWielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

 

Podsumowanie pierwszego semestru.

Zabawa  karnawałowa, wystrój sali gimnastycznej.Włączenie się do akcji, zbiórka pieniędzy 

Spotkanie SU

Luty Walentynki 

Dzień Zdrowego Odżywiania

Zorganizowanie: kiermaszu walentynkowego, poczty walentynkowej i gry walentynkowejPrzygotowanie w klasach zdrowych kanapek, sałatek, deserów.Gazetka ścienna o tematyce prozdrowotnej 
Marzec Dzień Kobiet 

 

 

Pierwszy Dzień Wiosny

 

 

 

 

Szkolny konkurs

„Mam Talent”

Przygotowanie gazetki z życzeniami dla wszystkich kobiet naszej szkoły. Plebiscyt na najsympatyczniejszą uczennicę w szkole.Gazetka ścienna o tematyce wiosennej.Akcja „przebieranie – nie pytanie”

Wiosenny pokaz mody i fryzur

 

Zorganizowanie III edycji szkolnego konkursu „Mam  Talent”

 

Kwiecień Wielkanoc 

 

 

Dzień Ziemi

 

 

 

 

Zorganizowanie konkursu na ,,Eko – zabawkę”.

Udział w akcji charytatywnej, „Pączek dla Afryki”

Gazetka ścienna o tematyce świątecznej,dekoracja szkoły.Kiermasz z ozdobami świątecznymi.

 

Wykonanie gazetki okolicznościowej,

ubieramy się na zielono.

Zorganizowanie konkursu plastycznego pt. „Jestem przyjacielem Ziemi”

 

Wystawa prac uczniów

 

Zorganizowanie kiermaszu, zebrane środki ze sprzedaży pączków zostaną przekazane głodującym dzieciom             w Afryce.

 

Maj Święto Konstytucji 3 Maja.Szkolny konkurs            „Master Chef’ Udział pocztu sztandarowego            w uroczystościach państwowychPrzygotowanie i zorganizowanie II edycji szkolnego konkursu „Master Chef”
Czerwiec Dzień DzieckaPodsumowanie pracy SU                w roku szkolnym 2016/2017.  Włączenie się w przygotowanie obchodów Dnia Dziecka.Przygotowanie wniosków do realizacji w przyszłym roku szkolnym.Sporządzenie sprawozdania z pracy Samorządu w roku szkolnym 2016/2017.Ogłoszenie wyników konkursu ,,Klasa na medal” i ,,Prymus Roku”.

 

 

 

 

Prace ciągłe:

 • Zebrania samorządu, planowanie i organizowanie pracy, omawianie przebiegu akcji, wyciąganie wniosków.
 • losowanie “Szczęśliwego Numerka”.
 • Prowadzenie gazetki ściennej SU.
 • Sprawdzanie mundurków szkolnych i obuwia zmiennego.
 • Pomoc w prowadzeniu strony internetowej szkoły.
 • Współudział w uroczystościach szkolnych.
 • Udział w akcjach charytatywnych.
 • Prace w komisji konkursowej ,,Klasa na medal”.

 

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego: Aneta Tietze, Elżbieta Sarzyńska

Aktualności