Szkoła pamięta

#Szkołapamięta

Udział naszej szkoły w Akcji MEN

Celem akcji jest upamiętnienie osób związanych z historią szkoły i miasta.  W 80 Rocznicę Wybuchu

II wojny światowej szczególnego znaczenia nabierają miejsca pamięci bohaterów walki o Wolną

Polskę.

Wśród zaplanowanych w ramach akcji zdarzeń było właśnie nasze wyjście na pobliski Cmentarz i zapalenie zniczy na Grobie Założyciela  i Patrona naszej szkoły Wacława Górskiego. Kolejno uczczono pamięć Heleny Górskiej , byłych dyrektorów Antoniego Sawickiego i Henryka Strutyńskiego. Następnie księdza Józefa Skoczyńskiego. Znicze pamięci zapaliliśmy na Grobach byłych Nauczycieli Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 . Uczczono pamięć : Marii Stec-Lisikiewicz, Marii Kurzepy, Grażyny Trześniowskiej , Marianny Kowalczuk, Stanisławy Koper, Marii Kaszuby, Adeli Gduli, Stefanii Myszkowskiej, Anieli Kozik, Janiny Durkacz , Izabeli Jencz, Stanisława Steczkowskiego, Ireny Wilk, Stanisława Wicińskiego, Józefa Piątka, Krzysztofa Jasińskiego, Jadwigi Urbańskiej..

Wspomnienie wysyłamy także wszystkim, nie wymienionym, spoczywających na innych cmentarzach, którzy współtworzyli historię naszej szkoły.

Znicz pamięci zapaliliśmy także na mogiłach ,upamiętniających żołnierzy walczących o wolność podczas II wojny światowej.

Ze wzruszeniem zapaliliśmy znicz na grobie Anitki-Uczennicy naszej szkoły. Cześć jej pamięci.

,,Trudno wypowiedzieć słowami, co przeżywaliśmy podczas tego historycznego spaceru. Zaduma i łza w oku, otarta ukradkiem . Wspomnienia słów , gestów i myśli. Pokolenia uczniów i Nauczycieli uśmiechających się do nas między drzewami w promieniach ostatniego październikowego dnia ‘’

,,Dziś przychodzimy do Was – My -także Wasi Uczniowie- Odpoczywajcie w pokoju .Kłaniamy się Wam nisko –Cześć Waszej Pamięci ‘’

,,Szanowny Panie Profesorze, mój Mistrzu-dziś przychodzę do Ciebie z moimi uczniami. .Wspominam Twój uśmiech, we wspomnieniach najtkliwszych- słyszę  głos swojego ukochanego Nauczyciela. Dziękuję za wszystko ”Pamięci Stanisława Wicińskiego

,,Każdy z Nauczycieli oddał cząstkę siebie swoim uczniom. W tym sensie jego myśl żyje nadal Pozostanie w naszej pamięci ‘’

 

,, Z szarym niebem zlał się listopad

Krople kruków opadły na ziemię

Staliśmy w ciszy

W tym dniu mówiła

Przeszłość

 

W rytm bijącego serca z zapalonych zniczy

Kapały liście

Wiatr plątał włosy nasze z wierzbowymi

A potem słońca promień

Rozświetlił wspomnienia

Wieczne odpoczywanie-mówiliśmy cicho

Kładąc białą chryzantemę ”

 

Wydarzenie zorganizowały wraz z uczniami Samorządu Uczniowskiego : M.Janusz  nauczyciel języka polskiego i opiekun Samorządu , Anna Dąbrowicz- nauczyciel historii, Joanna Puskarczyk –nauczyciel bibliotekarz oraz Halina Uba-nauczyciel nauczania zintegrowanego.

Aktualności