Rekrutacja do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych

Aktualności

INFORMACJA

17.04.2020

Kolejny etap rekrutacji do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miasta Stalowa Wola  na rok szkolny 2020/2021 

W dniu 20 kwietnia 2020 roku, zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych  przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Stalowa Wola zostaną podane do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do tych placówek w rekrutacji na nowy rok szkolny. Ponadto do rodziców/opiekunów prawnych zostaną wysłane e-maile           z informacją o zakwalifikowaniu bądź niezakwalifikowaniu ich dziecka.

Rodzice/opiekunowie prawni powinni potwierdzić wolę przyjęcia do danej placówki
w postaci pisemnego oświadczenia w terminie od  21.04.2020r. do 24.04.2020r.

Z uwagi na ograniczone możliwości bezpośredniego komunikowania się z placówką, w celu potwierdzenia woli wystarczy informacja przesłana e-mailem z adresu wskazanego przez rodzica we wniosku  jako adres kontaktowy.

 Treść e-maila:

 

Potwierdzam, że moje dziecko ………… (imię i nazwisko) ……………… w roku szkolnym 2020/2021 będzie uczęszczało do Przedszkola/Oddziału Przedszkolnego nr …………………… zadeklarowanego we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego.

(imię i nazwisko rodzica)

 

Adresy e-mail przedszkoli/oddziałów przedszkolnych, na które należy przesłać wiadomość znajdują się na stronach internetowych placówek. Aktualnie forma papierowa oświadczenia nie jest wymagana, uzupełnienie dokumentacji papierowej nastąpi w późniejszym terminie.

 

Uwaga!

Brak potwierdzenia woli przyjęcia do danej placówki w w/w terminie będzie skutkowało wykreśleniem dziecka z listy zakwalifikowanych i utratą miejsca w przedszkolu.

Aktualności

Aktualności