„MATEMATYCZNY AS SZÓSTYCH KLAS”

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Wacława Górskiego w Stalowej Woli w dniu

5 marca 2020 r. organizuje finał

MIEJSKIGO KONKURSU

„MATEMATYCZNY AS SZÓSTYCH KLAS”

Konkurs ma na celu miedzy innymi: wspieranie i rozwijanie zainteresowań oraz uzdolnień matematycznych, wyłanianie talentów, rozbudzanie ciekawości poznawczej oraz popularyzowanie matematyki wśród uczniów szkół podstawowych.

Zachęcamy wszystkich nauczycieli, a za ich pośrednictwem – uczniów klas szóstych do spróbowania swoich sił w rywalizacji z rówieśnikami naszego miasta.

Serdecznie zapraszamy do współpracy i czekamy na zgłoszenia na adres: psp1stw@wp.pl.

 Koordynator Konkursu:

Agnieszka Smagała

Załącznik nr 1

REGULAMIN KONKURSU PSP1

 

Aktualności