Lista dzieci zakwalifikowanych do o/przedszkolnego

Lista kandydatów zakwalifikowanych do jednostki

Jednostka: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1

Grupa: Oddział przedszkolny 

lista – Zakwalifikowani

Lista kandydatów niezakwalifikowanych, dla których jednostka była jednostką pierwszego wyboru

Jednostka pierwszego wyboru: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1

lista – Niezakwalifikowani

Aktualności