ZAPISY DO SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2019/2020

ZAPISY DO KLASY PIERWSZEJ I ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Zgłoszenia do klasy I (dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły)  przyjmowane są od 18 lutego do 26 marca 2019 r. drogą elektroniczną (informacje w sekretariacie szkoły po 10.02.2019)

Postępowanie rekrutacyjne (dla dzieci spoza obwodu szkoły) będzie możliwe pod warunkiem dysponowania wolnymi miejscami od 6 maja 2019 r. zgodnie z ustalonym harmonogramem i kryteriami .

Przyjęcia do oddziału przedszkolnego od 11 marca 2019 r.

Zarządzenia Prezydenta Miasta  i uchwały Rady Miejskiej:

1.Zarządzenie terminy

2.Terminy przedsz. i szkoły -zał.1-2

3.Zarządzenie kryteria

4.Uchwała kryteria do oddz. przedszkoln.

5.Uchwała kryteria do I klasy

szkola_podstawowa

       przedszkole

Aktualności