Ogłoszenie o wyborze oferty

 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY i Unieważnieniu postępowania w zakresie części II i III zapytania ofertowego

Zamawiający – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Wacława Górskiego w Stalowej Woli, 37 – 450 Stalowa Wola ul. R. Dmowskiego, zawiadamia, że w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego z dnia 3 lipca 2017 r. pn.:„Szkolenia rozwijające kompetencje nauczycieli PSP 1 – część 1” wybrana została, oferta Wykonawcy: NEURON Studio Twórczego Myślenia Natalia Kajka ul. Leonarda 11/54, 20 – 625 Lublin.

Ogłoszenie o wyborze -IIZapytanie ofertowe – cz.I i II

 

 

Aktualności