Apel patriotyczny

11 kwietnia 2017 roku, w ramach wychowania patriotycznego w naszej szkole odbył się apel przygotowujący uczniów do godnego udziału w uroczystościach państwowych . W apelu uczestniczyli odświętnie ubrani uczniowie klas 1-6. Po wprowadzeniu Sztandaru Szkoły i odśpiewaniu Hymnu Państwowego szóstoklasiści  krótko przybliżyli pozostałym historię dotyczącą początków naszego Państwa . Wszyscy uczniowie zachowywali się bardzo kulturalnie i z poszanowaniem wartości patriotycznych.

Aktualności