Rodzicu! – Czytanie – dodaj do ulubionych.

Jako rodzice chcemy stworzyć dla naszego dziecka sprzyjające środowisko życia i rozwoju, „dać” mu wszystko to, co pozwala mu osiągnąć sukces, dojrzały rozwój i zbudować pozytywną samoocenę. Krótko mówiąc – pragniemy by nasze dziecko było szczęśliwe. Dlatego też często zastanawiamy się,co jeszcze możemy zrobić, by tak się stało.

To co proponujemy jest proste, nie wymagające od nas dorosłych szczególnego przygotowania czy dużych nakładów pieniężnych a dające ogromną radość dziecku          i rodzicom. To nasz wkład na lokatę, która będzie procentować w przyszłości.              Tą niezwykłą inwestycją w przyszłość dziecka jest

……………..     zwykłe ( a raczej niezwykłe!!!!!)………….czytanie.

O zaletach czytania można długo mówić i pisać. Wpływa ono wszechstronnie na dziecko – wypełnia wszystkie przestrzenie jego rozwoju. Zaspakaja najważniejsze jego potrzeby, wspiera rozwój intelektualny, psychiczny, społeczny, emocjonalny i moralny.

Dla dziecka w wieku szkolnym czytanie, czy to przez rodziców czy samodzielne jest bardzo ważne, ponieważ ma ogromny wpływ na łatwość uczenia się. Rozwija wyobraźnię i kreatywność, kształtuje umiejętność logicznego myślenia , myślenia twórczego- a co tym idzie, twórczego działania. Uczy dziecko cierpliwości, skupienia, koncentracji. Wpływa na wzrost wiedzy i informacji z różnych dziedzin nauki i życia. Rozszerza świadomość dziecka i jego świat. Wpływa na wzrost umiejętności pisania i poprawnego wyrażania się, rozbudowuje słownictwo i uczy wyrażania myśli i rozumienia innych.

Czy to już wystarczy aby przekonać wszystkich do czytania?

Jeśli nie, to wyliczamy dalej….

Czytanie………. wspiera wychowanie. Tak, to przez ukazywane w książkach wzorce zachowań, poprzez przeżywanie przez dziecko losów bohaterów, potrafi ono dokonać oceny zachowania, doświadczyć istnienia sprzecznych wartości: dobra i zła a także uczuć: gniewu, złości, radości, smutku, szczęścia. Dziecko poznaje całą gamę uczuć, dowiaduje się jak je można wyrażać i odkrywa, że ma prawo do swoich odczuć. Chce naśladować dobrych bohaterów, uczy się empatii. Dziecko wsłuchane w opowiadanie często odnajduje w bohaterze i jego historii samego siebie. Staje się bardziej wrażliwe na krzywdę innych, tolerancyjne, uczy się rozwiązywania konfliktów co wpływa na jego postawę społeczną i moralną.

 Czytanie……….to przyjemność. Dodaje dziecku sił i zapału, rozwija pomysłowość. Dostarcza mu rozrywki i emocji, odstresowuje, odrywa od codziennych trudności czy smutków. Może go rozśmieszyć i zasmucić, wskazać mu nowe możliwości. To bardzo dobra dla dziecka forma spędzania wolnego czasu „odciągająca” go od telewizora czy komputera, przez co staje się ono mniej narażone na uzależnienie od gier komputerowych i oglądania telewizji.

Czytanie dziecku powoduje, że czuje się ono ważne i kochane. To buduje poczucie własnej wartości, tę wewnętrzną siłę i wiarę, które wpływają tak naprawdę na jakość życia dziecka. Zaspokojenie tej jednej z ważniejszych potrzeb dziecka jest warunkiem by mogło wyrosnąć na zdrowego emocjonalnie i dojrzałego człowieka. Wspólne czytanie buduje pomost pomiędzy pokoleniami. Więź ta daje na całe życie silny fundament i chroni przed złymi wpływami. Wspólne czytanie to niezwykłą chwila zarówno dla dziecka jak i rodzica, która potrafi zdziałać cuda.

Jak możemy zachęcić dziecko do czytania?

Najpierw   czytając dziecku, później czytając razem z nim. Najlepszy jest jednak przykład. Gdy dziecko widzi, że książki są obecne w życiu rodziny, widzi je w swoim domu i widzi, że jego najbliżsi je czytają, to staną się one dla niego naturalnym elementem jego świata a świadomość, że warto czytać będzie mu zawsze bliska….

 

…………..„ Nigdy nie jest za wcześnie by zacząć czytać dziecku i nigdy nie jest za późno by zacząć czytać samemu sobie”…………..do czego zachęcają

                                                                nauczyciele PSP nr 1.

 

Aktualności