NA ŚWIETLICY MIŁO SPĘDZILIŚMY CZAS

Racjonalne spędzanie czasu wolnego, kultura życia dnia codziennego, rozwijanie zainteresowań oraz uzdolnień, nawyki zdrowego i higienicznego trybu życia. Opanowanie wiedzy szkolnej oraz rozwijanie sprawności umysłowych. Umiejętność współdziałania w grupie rówieśniczej oraz umiejętność rozwiązywania konfliktów i panowania nad emocjami. To zagadnienia towarzyszące nam zarówno w pracy jak i zabawie, w ciągu całego roku.
Na świetlicy każdy znalazł zajęcia, które rozwijały jego zainteresowania i talenty. Wspólna zabawa i nauka pozwoliła nawiązać przyjaźnie oraz relacje koleżeńskie z innymi dziećmi. Dzieci chętnie korzystały z zaplanowanych i przygotowanych zajęć.
Zajęcia na świetlicy zostały zorganizowane w pięciu modułach:
1. Zapisy dzieci na świetlicę, zabawy dowolne według zainteresowań dzieci, zabawy z piłką, skakanką, kolorowanie obrazków, pomoc w nauce. Rozmowy indywidualne, grupowe, gry planszowe, gimnastyka poranna przy muzyce.
2. Odpoczynek po nauce szkolnej- samorzutne zabawy dzieci: budowle z klocków, gry stolikowe, zabawy tematyczne w dom, szkołę, sklep, bank, pocztę. Gry planszowe, komputerowe, kolorowanie, malowanie farbami, pastelami , lepienie z plasteliny i inne wymyślone przez dzieci.
3. Nauka własna- odrabianie zadań domowych, korzystanie z pomocy nauczycieli w przygotowaniu się do zajęć, czytanie książek, czasopism, rozwijanie umiejętności matematycznych, ortograficznych, dla chętnych dzieci przygotowanie do konkursów, samopomoc koleżeńska oraz pomoc nauczycieli uczniom mającym trudności.
4. Zajęcia rozwijające talenty(cykliczne -raz w tygodniu): – zajęcia na sali zabaw „Radosna Szkoła”.
– zajęcia informatyczne w pracowniach komputerowych – gry i zabawy edukacyjne(doskonalenie sprawności matematycznych i ortograficznych).
– zajęcia plastyczno-techniczne- wydzieranki, wycinanki, rysowanie kredkami, malowanie farbami, pastelami.
– zajęcia sportowe w sali gimnastycznej lub na boisku szkolnym.
– zajęcia z wykorzystaniem środków audiowizualnych- oglądanie filmów, bajek, filmów edukacyjnych, słuchanie bajek, baśni oraz poezji dla dzieci.

5. Zabawy integracyjne. Wypisy dzieci do domu. Zabawy inicjowane przez dzieci. Porządkowanie gier i zabawek(naprawa uszkodzonych), dekoracja świetlicy, przygotowanie pomocy i materiałów do kolejnych zajęć.
Ponadto zorganizowano różnorodne inne zajęcia:
– zajęcia dydaktyczno-wychowawcze
– zajęcia rekreacyjno-ruchowe
– Origami płaskie z koła i kwadratu oraz origami przestrzenne
– zajęcia muzyczne
– zabawy w teatrzyk
– zajęcia czytelnicze
Wychowawcy świetlicy: pani Małgorzata Zawadzka, pani Agnieszka Kawa oraz pani Zofia Merkiel zorganizowały:
– Dzień Chłopca- składanie życzeń, wręczanie laurek przygotowanych przez dziewczynki, poczęstunek słodyczami, wspólne zabawy.
– Zabawę andrzejkową połączoną z wróżbami i konkursami.
– Zakup prezentów mikołajkowych w postaci gier, filmów i zabawek.
– Uczczenie Dnia Babci i Dziadka- przygotowanie prezentów dla dziadków.
– Zabawę karnawałową- wspólna zabawa, konkursy i poczęstunek.
– Walentynki w świetlicy-wykonanie serduszek z bibuły dla kolegów, koleżanek, osób bliskich wręczanie kartek walentynkowych, zabawy integracyjne.
– Dzień Kobiet-wręczanie laurek i słodyczy, składanie życzeń, wspólna zabawa.
– Tradycje Świąt Wielkiej Nocy- Konkurs na najładniejszą pisankę.
– Dzień Mamy i Taty -układanie wierszyków, wykonanie róż z bibuły, wręczanie ich rodzicom.
– Dzień Dziecka- zabawa taneczna, konkursy, składanie życzeń i wręczanie prezentów.
– Konkurs Piosenki .

Aktualności