2016- Rokiem Henryka Sienkiewicza.

2016- Rokiem Henryka Sienkiewicza. Jak uczcimy to wydarzenie w naszej szkole?

Sienkiewicz

Senat RP ustanowił rok 2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza. Inicjatywa ta została podjęta dla upamiętnienia 100. rocznicy śmierci wielkiego pisarza, działacza społecznego i patrioty. Na decyzję Senatu w tej sprawie miała również wpływ ogromna aktywność środowisk naukowych, edukacyjnych, kulturalnych i artystycznych, które na rok 2016 zaplanowały wiele ciekawych wydarzeń popularyzujących twórczość i działalność pierwszego polskiego noblisty. Te działania ciągle udowadniają, jak wyjątkową postacią był Henryk Sienkiewicz i jak wiele zawdzięcza mu polska kultura.

Maria Koc
wicemarszałek Senatu RP

 

W odpowiedzi na ustanowienie przez Senat RP Roku Sienkiewiczowskiego, Szkolny Klub Recenzenta pragnie rozpropagować  w naszej szkole wiedzę na temat życia i twórczości pisarza. Z tej okazji przygotowujemy inicjatywy czytelniczo- literackie i warsztatowe. W zakładce :: Klub Recenzenta już dziś znajdziecie informacje na temat konkursu: Podejmij wyzwanie i poznaj sylwetkę twórczą H. Sienkiewicza. Tu też zamieszczać będziemy ciekawostki o pisarzu , nasze ulubione fragmenty z utworów pisarza adresowane do dzieci i młodzieży. Na tej stronie będziemy umieszczać ponadto  zdjęcia z obchodów Roku Sienkiewiczowskiego w naszej szkole, przygotowane przez Was notki o pisarzu, czy najpiękniejsze ilustracje do wybranych fragmentów prozy Sienkiewicza .  Myślimy o Galerii autora, czy  Akademii czytania wybranych fragmentów  dzieł pisarza.

W tym miejscu pragniemy  zachęcić uczniów, nauczycieli i rodziców do poddawania innych  pomysłów  uczczenia Roku Sienkiewiczowskiego w naszej szkole. Kontakt : M. Janusz                 (j-marzena@wp.pl);  Biblioteka szkolna ( p. J. Puskarczyk);   M. Radwańska.

 

Aktualności